ក្រុមហ៊ុនផលិត PCB ប្រកួតប្រជែង

flexible PCB with gold finger

PCB ដែលអាចបត់បែនបានជាមួយនឹងម្រាមដៃមាស

ក្តារបន្ទះពីរស្រទាប់ កម្រាស់ក្តារ: 0.30mm;

កម្រាស់ស្ពាន់: 35um,

បញ្ចប់៖ ENIG

4 layer flexible board

បន្ទះក្តារដែលអាចបត់បែនបាន 4 ស្រទាប់

ក្តារបន្ទះ 4 ស្រទាប់ កម្រាស់ក្តារ: 0.60mm;

កម្រាស់ស្ពាន់: 35um,

បញ្ចប់៖ ENIG