ក្រុមហ៊ុនផលិត PCB ប្រកួតប្រជែង

rigid-flex board with ENEPIG finish

ក្តារបន្ទះ 6 ស្រទាប់ កម្រាស់ក្តារ: 1.700mm;

កម្រាស់ស្ពាន់: 35um,

បញ្ចប់៖ ENEPIG